Despre proiect

pARcelari 3.0 este un proiect de comunicare digitală construit în jurul unei aplicații de realitate augmentată care ar ca scop comunicarea și popularizarea unor informații de natură istorică, culturală, arhitecturală referitoare la parcelări locative din București.
Proiectul cultural care face obiectul acestei cereri de finanțare este pARcelări 3.0 | steaua și reprezintă prima implementare a proiectului general pe parcelarea locativă Steaua, situată în București, sectorul 1, fiind delimitată de străzile Feroviarilor, Pavlov, Volga, Herman Oberth, Ion Inculeț, Ciugureanu, Al. Pappia, Emanoil Ionescu.

 

Misiune

Misiunea proiectului este aceea de a oferi cercetării istorice și academice suportul necesar pentru o receptare cât mai extinsă în rândul grupului țintă și a beneficiarilor direcți și indirecți. Proiectul de comunicare digitală este o componentă dintr-un plan mai amplu de comunicare vizuală care are ca misiune redarea către locuitori a informațiilor esențiale despre istoria locuințelor și a parcelărilor în care aceștia trăiesc și prelurea de la aceștia a cât mai multe date pentru a completa istoria din arhive.
 

Obiective

Aplicația de realitate augmentată va reprezenta un tur virtual prin parcelarea Steaua condus de un fir narativ care va fi relatat de obiecte, case sau alte repere prezente în parcelare. Utilizatorul va putea să interacționeze prin intermediul aplicației cu aceste repere și va primi informații (video, grafice sau audio) despre istoria locului respectiv. Aplicația pARcelări3.0 | steaua are rolul de a difuza informația academică adunată în timpul cercetării și să o prezinte publicului într-un mod interactiv, prin intermediul unei experiențe imersive de realitate augmentată. Totodată va oferi posibilitatea locuitorilor parcelării de a încărca în aplicație conținut original: fotografii din arhiva personală, filmări din arhiva personală, documente de epocă. Toate aceste materiale vor constitui suport pentru actualizări ulerioare ale aplicațiilor AR și web3D, care vor avea în vedere integrarea acestor noi elemente în structura interactivă a acestora.